• Inleverans & inhantering

    Det första som sker är att dina varor från dina leverantörer skickas direkt till oss. När de kommer hit ankomstregistreras de och därefter påbörjas arbetat med att få upp dem i lager. Vi arbetar efter de rutiner vi tillsamman satt upp i introduktionen. Vi arbetar med principen FIFU vilket betyder att det gods som först kommer in också hanteras först.